Warunki i postanowienia

Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe Postanowienia i Warunki korzystania ze Strony Internetowej, wymienione na tej stronie, regulują korzystanie z naszej Strony Internetowej GALIENA-INNOVATIONS, dostępnej na galiena-innovations.com.

Niniejsze Warunki są wiążące i wpływają na korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej strony, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia określone w niniejszym dokumencie. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych Postanowień i Warunków witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z tej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej
Wyłączając treści należące do Ciebie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. i / lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, a także materiałów lub licencji dostępnych na tej stronie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie do przeglądania materiałów zawartych na tej stronie.

Ograniczenia

Bezpośrednio zabrania się wykonywania wszystkich następujących czynności:
- publikacja jakichkolwiek materiałów ze strony na innych zasobach internetowychх;
- sprzedaż, sublicencja i / lub inna komercjalizacja jakichkolwiek materiałów ze Strony internetowej;
- publiczne ujawnianie i / lub wyświetlanie jakichkolwiek materiałów witryny;
- korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, który szkodzi lub może uszkodzić tę Stronę;
- korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób wpływający na dostęp użytkowników do tej witryny;
- korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może zaszkodzić Witrynie lub jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej;
- uczestniczyć w jakiejkolwiek analizie danych, gromadzeniu danych, ekstrakcji danych lub jakiejkolwiek innej podobnej działalności związanej z niniejszą Witryną;
- wykorzystanie tej strony w jakiejkolwiek reklamie lub działaniach marketingowych.

Twój dostęp do niektórych sekcji tej Witryny jest ograniczony, i GALIENA-INNOVATIONS może dodatkowo ograniczyć Twój dostęp do dowolnych sekcji tej Witryny w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika lub hasło, które możesz posiadać na tej Stronie, są poufne i Ty również powinieneś zachować poufność.

Twoje treści

W niniejszych Standardowych Postanowieniach i Warunkach Strony termin „Twoje Treści” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które wybrałeś do wyświetlenia w tej Witrynie. Publikując Swoje Treści, udzielasz GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. niewyłącznej, światową, nieodwołalnej, przekazywanej w trybie sublicencjonowania licencji na używanie, reprodukowanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jej na dowolnych nośnikach.

Twoje Treści powinny należeć wyłącznie do Ciebie i nie powinny naruszać praw osób trzecich. GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych Twoich Treści z tej strony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia..

Brak gwarancji

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona do użytku „tak jak jest” ze wszystkimi wadami i GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zamieszczonymi na tej Stronie. Ponadto, nic zawarte na tej stronie nie powinno być interpretowane jako zalecenie dla Ciebie..

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o., jak również żaden z jej członków, dyrektorów i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z korzystaniem przez Użytkownika z tej witryny, lub jakkolwiek z nią związane, niezależnie od tego, czy przewidziana jest taka odpowiedzialność w kontrakcie czy nie. Firma GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o., w tym jej członkowie, dyrektorzy i pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, towarzyszące lub specjalne zobowiązania wynikające z korzystania z niniejszej Witryny internetowej lub w jakikolwiek inny sposób związane z takim użytkowaniem..

Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejszym w pełni zwalniasz GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. od wszelkich zobowiązań, kosztów, roszczeń, podstaw do zgłoszenia roszczenia, szkód i wydatków wynikających w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Autonomia postanowień

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie unieważnione zgodnie z przyjętym prawem, takie postanowienia muszą zostać usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

Zmiana postanowień

GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, według własnego uznania, i przy pomocy niniejszej Strony należy regularnie przeglądać niniejsze Warunki.

Cesja praw własności

GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. może powierzać, przenosić na własność i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki zgodnie z niniejszymi Warunkami bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak, Ty nie możesz powierzać, przenosić na własność i podzlecać swoich praw i / lub obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Kompletność umowy

Niniejsze Warunki stanowią cały zakres ustaleń pomiędzy GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. a Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej Witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy i ustalenia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i EOG, a ponadto podlegasz niewyłącznej jurysdykcji państwa i sądów znajdujących się w Polsce i UE w celu rozwiązywania jakichkolwiek sporów.

×

Drogi gościu

Jakie informacje o Tobie przetwarzamy i dlaczego

Używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych, aby zapewnić Ci dostęp do strony internetowej, usprawnić jej działanie i wyświetlać treści internetowe, uwzględniając Twoje potrzeby. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce lub aplikacji. Pamiętaj, że te zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na interfejs witryny.

Dane osobowe podczas korzystania z witryny, w tym przechowywane i odczytywane z plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej w celach marketingowych, w tym profilowania, w celu przetwarzania Twoich praw do użytkowania wewnętrznego, związanych ze świadczeniem usług i procesami biznesowymi, w tym uzyskiwanych danych, analiz i statystyk, wykrywaniem i eliminowaniem oszustw, a także wypełnianie zobowiązań wynikających z prawa. Administratorem Twoich danych osobowych jest GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. Jako administrator gwarantujemy, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Prawa użytkownika

Masz prawo dostępu do danych w dowolnym momencie, usuwania danych, ograniczania przetwarzania danych, przesyłania danych, zakazywania danych, poprawiania danych i wycofania zgody na wykorzystanie danych.

Wyświetl szczegóły

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika, informacje o plikach cookie lub podobnych rozwiązaniach technicznych, w tym możliwość zarządzania ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

Czy chcesz otrzymywać treści tworzone przez naszych partnerów z uwzględnieniem Twoich żądań?

Za Twoją zgodą nasi zaufani partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści, mogą mieć dostęp do informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz otrzymywać treści zgodne z Twoimi życzeniami, przeczytaj poniższą umowę.

Zgoda jest dobrowolna. Nawet jeśli jej nie udzielisz, nadal możesz korzystać z witryny.

Wyrażam zgodę na przechowywanie lub udostępnianie informacji przechowywanych w moim urządzeniu Zaufanym Partnerom GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz na przetwarzanie przez GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz Zaufanych Partnerów danych osobowych odnośnie korzystania ze strony internetowej, w celach marketingowych tych partnerów, w tym profilowania i wyświetlania treści w oparciu o moje potrzeby.

Przypominamy: Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie i wycofać swoją wcześniejszą zgodę, zmieniając ustawienia Polityki prywatności . Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie działa wstecz i zaczyna obowiązywać od momentu wykonania odmowy.

Szczegółowe dane: Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, w tym informacje o Zaufanych Partnerach i zarządzaniu ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityce prywatności.

×

Drogi gościu

Jakie informacje o Tobie przetwarzamy i dlaczego

Używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych, aby zapewnić Ci dostęp do strony internetowej, usprawnić jej działanie i wyświetlać treści internetowe, uwzględniając Twoje potrzeby. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce lub aplikacji. Pamiętaj, że te zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na interfejs witryny.

Dane osobowe podczas korzystania z witryny, w tym przechowywane i odczytywane z plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej w celach marketingowych, w tym profilowania, w celu przetwarzania Twoich praw do użytkowania wewnętrznego, związanych ze świadczeniem usług i procesami biznesowymi, w tym uzyskiwanych danych, analiz i statystyk, wykrywaniem i eliminowaniem oszustw, a także wypełnianie zobowiązań wynikających z prawa. Administratorem Twoich danych osobowych jest GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. Jako administrator gwarantujemy, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Prawa użytkownika

Masz prawo dostępu do danych w dowolnym momencie, usuwania danych, ograniczania przetwarzania danych, przesyłania danych, zakazywania danych, poprawiania danych i wycofania zgody na wykorzystanie danych.

Wyświetl szczegóły

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika, informacje o plikach cookie lub podobnych rozwiązaniach technicznych, w tym możliwość zarządzania ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

Czy chcesz otrzymywać treści tworzone przez naszych partnerów z uwzględnieniem Twoich żądań?

Za Twoją zgodą nasi zaufani partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści, mogą mieć dostęp do informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz otrzymywać treści zgodne z Twoimi życzeniami, przeczytaj poniższą umowę.

Zgoda jest dobrowolna. Nawet jeśli jej nie udzielisz, nadal możesz korzystać z witryny.

* obowiązkowe, jeśli się zgadzasz

Wyrażam zgodę na przechowywanie lub udostępnianie informacji przechowywanych w moim urządzeniu Zaufanym Partnerom GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz na przetwarzanie przez GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz Zaufanych Partnerów danych osobowych odnośnie korzystania ze strony internetowej, w celach marketingowych tych partnerów, w tym profilowania i wyświetlania treści w oparciu o moje potrzeby.

Przypominamy: Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie i wycofać swoją wcześniejszą zgodę, zmieniając ustawienia Polityki prywatności . Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie działa wstecz i zaczyna obowiązywać od momentu wykonania odmowy.

Szczegółowe dane: Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, w tym informacje o Zaufanych Partnerach i zarządzaniu ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityce prywatności.

×

Drogi gościu

Nie wyraziłeś zgody na zbieranie danych o swojej aktywności na naszej stronie. Potrzebujemy Twojej zgody, aby lepiej dostosować treść do Twoich potrzeb.

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików cookie! Potrzebujemy tej opcji, aby lepiej dostosować treść do Twoich potrzeb. Aktywuj obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki!