Polityka prywatności

1. DEFINICJE
1.1. Administrator lub GALIENA-INNOVATIONS to GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o., ul. Berka Joselewicza 2, lokal 1, 31-051 Kraków, Polska, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Rejestru Sądu Rejonowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa w Krakowie, pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000616345, NIP 6772402517, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 5000.00 PLN
1.2. Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie, zidentyfikowane lub zidentyfikowane za pomocą jednego lub kilku konkretnych czynników, które określają tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną, w tym, jeśli pozwalają na identyfikację użytkownika, IP urządzenia, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego oraz informacje uzyskane za pomocą plików cookie i innych podobnych rozwiązań technicznych.
1.3. Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności.
1.4. GDPR - Rozporządzenie (ЕС) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w kwestii przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i anulowaniu Dyrektywy 95/46 / EC (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
1.5. Witryna - witryna, prowadzona przez Administratora na stronach internetowych: galiena-innovations.com, galiena-innovations.org, galiena-innovations.eu, galiena-innovations.com, galiena-innovations.xyz, jak również w aplikacjach mobilnych lub aplikacjach internetowych.
1.6. Użytkownik - jakakolwiek osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę lub wykorzystująca jedną lub kilka usług lub możliwości funkcjonalnych Witryny.
1.7. Zaufany Partner - osoba, z którą współpracuje Administrator, udostępniając treści marketingowe dostosowane do Użytkownika lub pośrednika przy dostarczaniu takich treści.

2. OBRÓBKA DANYCH W RAMACH WYKORZYSTANIA SERWISU
2.1. Polityka prywatności opisuje reguły wykorzystania plików cookie albo innych podobnych rozwiązań technicznych i zasady obróbki danych osobowych, zgromadzonych podczas wykorzystania Witryny przez Użytkownika .
2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny Administrator gromadzi dane w zakresie niezbędnym do świadczenia określonych oferowanych usług, a także informacje o działaniach Użytkownika w Witrynie, włączając adresy IP urządzeń, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy i informacje zebrane za pomocą plików cookie i innych podobnych rozwiązań technicznych. Pliki cookie i podobne rozwiązania techniczne nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, a jego tożsamość nie jest określana na podstawie wspomnianych technologii. Pliki cookie i podobne rozwiązania techniczne w sytuacji, gdy nie identyfikują bezpośrednio osoby, można uznać za dane osobowe tylko w połączeniu z innymi unikalnymi identyfikatorami lub innymi informacjami, które umożliwią identyfikację osoby.
2.3. Korzystanie z Witryny jest możliwe bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Witryny nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetworzone dane obejmują informacje o korzystaniu z Witryny.
2.4. Użytkownik może utworzyć prośbę o kontakt zwrotny na stronie internetowej, wypełniając formularz rejestracyjny (w którym dane wymagane do realizacji rzeczywistego kontaktu i żądanych danych są odpowiednio oznakowane, a pozostałe dane, jeśli zostaną przesłane w formularzu, są opcjonalne i nie są wymagane przy tworzeniu żądania kontaktu zwrotnego), aby manager firmy mógł skontaktować się z Użytkownikiem. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o korzystaniu z Witryny.
2.5. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Witryny może być udzielony Zaufanym Partnerom, którzy używają plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści..
2.6. Jeśli w Witrynie dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak możliwość zamówienia subskrypcji lub korzystania z formularza kontaktowego, aby zebrać te elementy funkcjonalne, dostępne będą odpowiednie informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i zakresu przetwarzanych danych.

3. PLIK COOKIE I PODOBNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
3.1. W związku z korzystaniem z Witryny, pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne są wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Witryny, poprawy jej działania, wyświetlania profilu i treści dostosowanych do potrzeb Użytkownika.
3.2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) podczas korzystania z Witryny, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator i inne organizacje, które świadczą mu usługi (na przykład analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują do różnych celów, które można sklasyfikować w sposób opisany poniżej..
3.3. Pliki cookie, podobnie jak ciasteczka, obejmują pamięć podręczną, zapisy sesji i oprogramowanie service worker, które działają w taki sposób: technologia wykorzystuje oddzielną część pamięci przeglądarki, używaną do przechowywania danych, zapisanych przez Witrynę.
3.4. Dla uproszczenia pliki cookie i podobne rozwiązania techniczne będą określane łącznie jako „pliki cookie”.
3.5. Używamy dwóch rodzajów plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych w zależności od ich okresu użytkowania:
3.5.1. pliki sesyjne (tymczasowe) przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania lub wylogowania Użytkownika z Witryny;
3.5.2. pliki stałe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte przez niego lub dopóki plik cookie nie wygaśnie w czasie określonym w specyfikacji pliku cookie.
3.6. Administrator i inne organizacje, które świadczą mu usługi (na przykład analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy, używają plików cookie do różnych celów, które można podzielić na następujące kategorie.
3.6.1. Wymagane pliki cookie wymagane do korzystania z Witryny:
a) pliki cookie z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (pliki cookie do wprowadzania przez Użytkownika); b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (pliki cookie uwierzytelniania); c) pliki cookie używane do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład służą do wykrywania niestandardowych plików cookie bezpieczeństwa; d) pliki cookie sesji odtwarzaczy multimedialnych (na przykład pliki cookie odtwarzacza flash) na czas trwania sesji (pliki cookie sesji odtwarzacza multimedialnego);
3.6.2. Funkcjonalne pliki cookie, które upraszczają korzystanie z Witryny:
a) długoterminowe pliki cookie wykorzystywane do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (pliki cookie ustawienia interfejsu użytkownika); b) pliki cookie wykorzystywane do monitorowania ruchu na stronie internetowej, czyli analizy danych, są plikami używanymi do analizy korzystania z Witryny przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Witryny.
3.6.3. Marketingowe pliki cookie umożliwiające dostarczanie treści reklamowych - Administrator i jego Zaufani Partnerzy również wykorzystują pliki cookie w celach marketingowych, w tym także w związku z ukierunkowaną reklamą behawioralną dla Użytkowników.
3.7. Korzystanie z plików cookie i danych osobowych gromadzonych za ich pośrednictwem w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, wymaga zgody Użytkownika. Ta zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
3.8. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce lub aplikacji, lub zmieniając ustawienia swojego konta w Witrynie, ale zmiana ta może doprowadzić do braku dostępu do niektórych funkcji Witryny.
3.9. Można zmienić swoje ustawienia prywatności, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku korzystania z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności akceptować pliki cookie, zmieniać ustawienia plików cookie, a także blokować lub czyścić pliki cookie. Sposób i ilość zmian w ustawieniach prywatności zależy od typu lub wersji przeglądarki lub aplikacji używanej przez Użytkownika. Szczegółowe informacje o zmianach ustawień prywatności są dostępne na stronach internetowych tych dostawców.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
4.1. udzielenia dostępu do Witryny - zgodnie z art. 6 § 1 pkt. b GDPR;
4.2. wypełnianie zobowiązań wynikających z norm prawnych - zgodnie z art. 6 § 1 pkt. c GDPR;
4.3. zaspokojenia następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej - zgodnie z art. 6 § 1 pkt. f GDPR:
4.3.1. autoreklama, w tym profilowanie, w szczególności prezentacja reklam behawioralnych, wyświetlanie treści marketingowych na Stronie Internetowej Użytkownikowi lub wysyłanie powiadomień o interesujących ofertach lub treściach do docelowych Użytkowników za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że Użytkownik udzielił odpowiedniej zgody, i inne działania marketingowe, takie jak badania poziomu satysfakcji;
4.3.2. wykrywanie i wykluczanie oszustw;
4.3.3. osiągnięcie wewnętrznych celów związanych ze świadczeniem usług i operacji biznesowych, w tym celów dowodowych, analitycznych i statystycznych. 4.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, w szczególności związanych z prezentacją reklamy behawioralnej - zgodnie z art. 6 § 1 pkt. i GDPR.
4.5. Realizacja powyższych celów oznacza, że Administrator wykorzystuje profilowanie w niektórych przypadkach. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia wybrane czynniki dotyczące osób fizycznych w celu przeanalizowania ich zachowań lub stworzenia prognozy. W wyniku takiej analizy nie jest ważne, aby podejmować ważkie decyzje dotyczące Użytkownika automatycznie.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym Użytkownik złoży prośby o ich usunięcie z systemów Administratora, a mianowicie przez okres: a) przewidziany do wypełnienia zobowiązań wynikających z ustawy o obronie, bezpieczeństwie narodowym i bezpieczeństwie publicznym oraz porządku, a także przepisów podatkowych i rachunkowych , b) w okresie trwania roszczeń i do zakończenia postępowania cywilnego, egzekucyjnego, administracyjnego i karnego wymagającego przetwarzania danych, aw przypadku zgody przed osiągnięciem celu zgody lub jej wycofania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.2. Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. Aby wyczyścić urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie, należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej i plików cookie należy wykonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma następujące prawa:
6.1.1. korygować dane - jeśli podczas gromadzenia danych wystąpił błąd lub dane uległy zmianie, Użytkownik ma prawo wprowadzić poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
6.1.2. mieć dostęp do danych - Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce wiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
6.1.3. usuwać dane, zwane także „prawem do bycia zapomnianym” - jeżeli Użytkownik uważa, że dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo skontaktować się z Administratorem z prośbą o ich usunięcie;
6.1.4. ograniczać przetwarzanie danych - jeżeli Użytkownik ma wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych przez Administratora, ma on prawo ubiegać się o ograniczenie przetwarzania tych danych;
6.1.5. przekazywać dane - Użytkownik może otrzymywać i przekazywać od Administratora innej osobie dane dostarczone przez Administratora;
6.1.6. sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowanie, z przyczyn związanych z konkretną sytuacją, oraz sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu ukierunkowanego;
6.1.7. wycofać zgodę w dowolnym momencie - Użytkownik ma prawo do odwołania niniejszej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie i bez podania przyczyn; cofnięcie zgody nie działa wstecz, tzn. przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgodę, zmieniając ustawienia w przeglądarce lub innej aplikacji..
6.2. W celu dokonania przeglądu wniosku o wdrożenie powyższych uprawnień Administrator ma prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiec ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieupoważnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie utworzyli konta w Witrynie, Administrator nie może zweryfikować tożsamości Użytkownika, ponieważ przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Witryny, bez informacji o tożsamości Użytkownika.
6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem kontrolnym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ODBIORCY DANYCH I ZAUFANI PARTNERZY
7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: osobom, świadczącym Administratorowi usługi, niezbędne do wykonania zadań obróbki, włączając dostawców technologii informacyjnych, osobom, udzielającym wsparcia technicznego, organizacyjnego i doradczego, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, wystawiania rachunków i obróbki płatności, marketingu, integratorom pośredników i osobom, upoważnionym prawem. .
7.2. Za zgodą Użytkownika, dostęp do informacji o wykorzystaniu Witryny może być udzielony Upoważnionym Partnerom, którzy używają plików cookie albo podobne techniczne rozwiązania dla gromadzenia i obróbki danych osobowych w celu personalizacji treści. Upoważnieni Partnerzy, z którymi Administrator współpracuje w związku z wykorzystaniem ich usług lub instrumentów, pozwalając, między innymi, personalizować treści i usługi, oferowane na Stronie, należą do takich kategorii: reklamodawcy, firmy, oferujące instrumenty dla zarządzania kampaniami reklamowymi i właściciele stron internetowych, w szczególności: Google może zawierać analizę, kompilację i połączenie informacji z Witryny z inną informacją, którą ona posiada, na przykład, związaną z wykorzystaniem przez Użytkownika swoich usług albo przeważającą aktywnością Użytkownika na innych stronach internetowych. Informacja o zasadach obróbki danych osobowych przez Upoważnionych Partnerów i wykorzystaniu plików cookie i innych podobnych rozwiązań technicznych udzielana jest w ustalonym przez nich trybie, w szczególności w dokumentach Upoważnionych Partnerów, opisujących zasady obróbki i ochrony danych osobowych.

8. PRZEKAZANIE DANYCH POZA EOG. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazane do obcych krajów lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli te kraje / organizacje zostały zidentyfikowane w decyzjach Komisji Europejskiej jako takie, które mogą zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na poziomie ochrony stosowanej w Europejskim Obszarze Gospodarczym; pod warunkiem dotrzymywania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą dotyczyć stosowania Obowiązkowych Reguł Korporacyjnych, standardowych przepisów ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych przepisów dotyczących ochrony danych przyjętych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub postanowień umownych przyjętych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w trybie określonym w rozdziale 10 poniżej.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administrator na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka, aby zagwarantować bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, zapewniając przede wszystkim, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich zadań. Administrator gwarantuje, że operacje z danymi osobowymi są rejestrowane i przeprowadzane są wyłącznie przez upoważnionych pracowników i partnerów.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby jego podwykonawcy i inne współpracujące organizacje gwarantowały, że odpowiednie środki bezpieczeństwa na wniosek Administratora będą stosowane za każdym razem, gdy przetwarzają oni dane osobowe.

10. DANE KONTAKTOWE
10.1. Zapytania, wnioski i wszelką korespondencję dotycząca danych osobowych należy kierować telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta (tel. +48 609 039 835) na piśmie na adres: GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o., ul. Berka Joselewicza 2, lokal 1, 31-051 Kraków, Polska, e-mailem na poniższy adres: [email protected].

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
11.1. Polityka prywatności jest weryfikowana na bieżąco i aktualizowana w razie potrzeby. Aktualna wersja Polityki prywatności została zatwierdzona i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

×

Drogi gościu

Jakie informacje o Tobie przetwarzamy i dlaczego

Używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych, aby zapewnić Ci dostęp do strony internetowej, usprawnić jej działanie i wyświetlać treści internetowe, uwzględniając Twoje potrzeby. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce lub aplikacji. Pamiętaj, że te zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na interfejs witryny.

Dane osobowe podczas korzystania z witryny, w tym przechowywane i odczytywane z plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej w celach marketingowych, w tym profilowania, w celu przetwarzania Twoich praw do użytkowania wewnętrznego, związanych ze świadczeniem usług i procesami biznesowymi, w tym uzyskiwanych danych, analiz i statystyk, wykrywaniem i eliminowaniem oszustw, a także wypełnianie zobowiązań wynikających z prawa. Administratorem Twoich danych osobowych jest GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. Jako administrator gwarantujemy, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Prawa użytkownika

Masz prawo dostępu do danych w dowolnym momencie, usuwania danych, ograniczania przetwarzania danych, przesyłania danych, zakazywania danych, poprawiania danych i wycofania zgody na wykorzystanie danych.

Wyświetl szczegóły

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika, informacje o plikach cookie lub podobnych rozwiązaniach technicznych, w tym możliwość zarządzania ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

Czy chcesz otrzymywać treści tworzone przez naszych partnerów z uwzględnieniem Twoich żądań?

Za Twoją zgodą nasi zaufani partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści, mogą mieć dostęp do informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz otrzymywać treści zgodne z Twoimi życzeniami, przeczytaj poniższą umowę.

Zgoda jest dobrowolna. Nawet jeśli jej nie udzielisz, nadal możesz korzystać z witryny.

Wyrażam zgodę na przechowywanie lub udostępnianie informacji przechowywanych w moim urządzeniu Zaufanym Partnerom GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz na przetwarzanie przez GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz Zaufanych Partnerów danych osobowych odnośnie korzystania ze strony internetowej, w celach marketingowych tych partnerów, w tym profilowania i wyświetlania treści w oparciu o moje potrzeby.

Przypominamy: Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie i wycofać swoją wcześniejszą zgodę, zmieniając ustawienia Polityki prywatności . Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie działa wstecz i zaczyna obowiązywać od momentu wykonania odmowy.

Szczegółowe dane: Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, w tym informacje o Zaufanych Partnerach i zarządzaniu ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityce prywatności.

×

Drogi gościu

Jakie informacje o Tobie przetwarzamy i dlaczego

Używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych, aby zapewnić Ci dostęp do strony internetowej, usprawnić jej działanie i wyświetlać treści internetowe, uwzględniając Twoje potrzeby. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce lub aplikacji. Pamiętaj, że te zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na interfejs witryny.

Dane osobowe podczas korzystania z witryny, w tym przechowywane i odczytywane z plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej w celach marketingowych, w tym profilowania, w celu przetwarzania Twoich praw do użytkowania wewnętrznego, związanych ze świadczeniem usług i procesami biznesowymi, w tym uzyskiwanych danych, analiz i statystyk, wykrywaniem i eliminowaniem oszustw, a także wypełnianie zobowiązań wynikających z prawa. Administratorem Twoich danych osobowych jest GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. Jako administrator gwarantujemy, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Prawa użytkownika

Masz prawo dostępu do danych w dowolnym momencie, usuwania danych, ograniczania przetwarzania danych, przesyłania danych, zakazywania danych, poprawiania danych i wycofania zgody na wykorzystanie danych.

Wyświetl szczegóły

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika, informacje o plikach cookie lub podobnych rozwiązaniach technicznych, w tym możliwość zarządzania ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

Czy chcesz otrzymywać treści tworzone przez naszych partnerów z uwzględnieniem Twoich żądań?

Za Twoją zgodą nasi zaufani partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści, mogą mieć dostęp do informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz otrzymywać treści zgodne z Twoimi życzeniami, przeczytaj poniższą umowę.

Zgoda jest dobrowolna. Nawet jeśli jej nie udzielisz, nadal możesz korzystać z witryny.

* obowiązkowe, jeśli się zgadzasz

Wyrażam zgodę na przechowywanie lub udostępnianie informacji przechowywanych w moim urządzeniu Zaufanym Partnerom GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz na przetwarzanie przez GALIENA-INNOVATIONS Spółka z o.o. oraz Zaufanych Partnerów danych osobowych odnośnie korzystania ze strony internetowej, w celach marketingowych tych partnerów, w tym profilowania i wyświetlania treści w oparciu o moje potrzeby.

Przypominamy: Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie i wycofać swoją wcześniejszą zgodę, zmieniając ustawienia Polityki prywatności . Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie działa wstecz i zaczyna obowiązywać od momentu wykonania odmowy.

Szczegółowe dane: Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, w tym informacje o Zaufanych Partnerach i zarządzaniu ustawieniami prywatności, można znaleźć w sekcji Polityce prywatności.

×

Drogi gościu

Nie wyraziłeś zgody na zbieranie danych o swojej aktywności na naszej stronie. Potrzebujemy Twojej zgody, aby lepiej dostosować treść do Twoich potrzeb.

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików cookie! Potrzebujemy tej opcji, aby lepiej dostosować treść do Twoich potrzeb. Aktywuj obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki!